Location: Home -> Algemene info
 
 

 Margedag
Op donderdag 27 november as. is er een margedag.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

 

De Driebond is een openbare Daltonbasisschool met twee locaties in Ruischerbrug (groepen 1 t/m 3) en het dorp Engelbert (groepen 4 t/m 8). De school kent een dynamisch team en een grote ouderbetrokkenheid. De school is volop in ontwikkeling om Daltononderwijs te verzorgen dat recht doet aan de eisen van deze tijd. Binnen een goed pedagogisch klimaat wordt er gestreefd naar optimale ontwikkeling van kinderen. Belangrijk onderdeel daarbij is de professionele houding van de leerkracht en het scheppen van goede onderwijsvoorwaarden. De Driebondschool is een lerende organisatie en er bewust op gericht het leren en het leervermogen van kinderen te vergroten en met elkaar te verbinden.

                   
Locatie Ruischerbrug: 0505416275                                                                           Locatie Engelbert: 0505490522  
Woldweg 7  9734 AA Groningen                                                                              Engelberterweg 38 9723 EM Groningen

Postadres Engelberterweg 38 9723 EM Groningen


     
Powered by SyndeoCMS © , last changed on 19-11-2014